کدام رمان رو بشتر دوست داشتید ؟

رویای سیاه دختر کوچولو :
0 نفر - 0%
رمان ماهان کیه :
1 نفر - 33.33%
دختر ها از بهشت می ایند :
0 نفر - 0%
رمان من خودم نیستم :
2 نفر - 66.66%